Kalite Politikamız

Endüstriyel tesislerde otomasyon sistemlerinin tasarımı, montajı, devreye alınması, modernizasyonu ve diğer sistemlere entegrasyonunu belirlenen hedefler doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde yapılmasını sağlamak.

Bu faaliyetleri yürütürken ISO 9001 şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmek,

Yaptığımız işin kalitesini daha da arttırabilmek için çalışanlarımızı geliştirmek ve bu amaç doğrultusunda ilgili eğitimleri aldırmak,

Faaliyetlerimizi takım anlayışı ve firma kültürünü yaygınlaştıracak şekilde sürdürmek ana politikamızdır.

Firma yönetimi, bu politikaların tüm çalışanlarca anlaşılması ve uygulanmasını takip edeceğini taahhüt eder.