Çevre Politikamız

Endüstriyel tesislerde otomasyon sistemlerinin tasarımı, montajı, devreye alınması, modernizasyonu ve diğer sistemlere entegrasyonunu yürütürken firmamız çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir yaklaşım uygular.

Bu doğrultuda ASP Otomasyon:

  • Atık yönetiminde  geri dönüşüm yapılmasını,
  • Doğal kaynakların optimum kullanılmasını,
  • Tehlikeli atık ve diğer atıkların bertaraf edilmesini,
  • Hava, su, toprak kalitesinin korunmasını sağlanmasını ve kirliliğinin önlenmesini,
  • Yönetim sistemini ilgili mevzuatlar çerçevesinde uygulanmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini,
  • Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek doğal hayatın dengesini korunulmasını taahhüt etmektedir.

Çevre bilincini arttırmaya yönelik tüm bu çalışma ve prensipler firmamızın çevre politikasını oluşturmaktadır.